Kennismaking met het Sjamanisme op de School of Hayka.

Iedereen die de gehele studie wenst te doen in het Sjamanisme, is min of meer verplicht om eerst de kennismakingscursus te doen. Op deze manier kunt u kennis maken met de wereld van een Shaman, of kunt u de stroming begrijpen van het Noord-Amerikaanse Sjamanisme.

Om toegelaten te worden voor de grote studie, krijgt u tevens een intake gesprek die geheel vrijblijvend is. Op deze manier kunnen we elkaar leren kennen en kunt u kijken of deze studie echt wat voor u is. U krijgt dan een kleine rondleiding in de School of Hayka en daar kunt u voelen en ervaren hoe het is bij ons in de praktijk.

Het is de bedoeling op deze introductiegesprek, dat u zoveel mogelijk vragen meeneemt voor mij, deze zal ik dan zo goed mogelijk voor u proberen te beantwoorden.

De kennismakingsstudie wordt gegeven in 4 lessen

We behandelen in deze korte cursus onder andere:

  • Korte Trancereis maken
  • Leren werken met energie
  • Het Medicijnwiel, wat doet het?
  • Krachtvoorwerpen maken
  • Reinigen van voorwerpen
  • Iemand Energetisch in Balans brengen.
  • Het nut van Krachtdieren.
  • Medicijnwiel met stenen lezen en levensloop te beschrijven van iemand zijn levensproces.

 

Natuurlijk is er op deze studie ook ruimte voor persoonlijke vragen. De cursus wordt gegeven in Hoorn op de School of Hayka.

De Huesmolen 98 A, 1625 HZ Hoorn

Heeft u nog meer vragen over deze studie dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

De studie gaat uit van de School of Hayka:

Uw leraar is Arlette Hofmann. Voor meer informatie, stuur een bericht naar info@Hayka-nach.nl of bel naar Frits Hofmann 06-46017288

Opleiding tot Shaman

Wanneer je de vier lessen van de cursus kennismaking in het Sjamanisme hebt afgerond, dan volgt er een kort gesprek, waar wij zullen vragen wat je ervan vond en of je wel door wenst te gaan voor de lange studie. In deze periode zullen wij dan ook beoordelen of je wel of niet geschikt bent voor de lange studie in het Sjamanisme. Is de beoordeling van beide kanten positief, dan stap jij je eerste jaar in. We gaan dan een stuk dieper in op bovengenoemde onderwerpen.

Deze studie is het vervolg op de cursus Kennismaking in het Sjamanisme. Bij het toelaten van deze studie, zal er al een periode van vier lessen aan vooraf zijn gegaan, waar de Elder bepaald heeft of u wel geschikt bent voor deze studie. Het is altijd belangrijk dat we onderling een belangrijke klik hebben, want we moeten nog door een heel proces heen. In deze studie leert u alles wat een Shaman behoort te weten.

Op dat moment ga je dan ook werkelijk door de processen heen van wat een Shaman door moet maken. Dit is best wel pittig, maar besef, dat je er niet alleen voor staat en dat je begeleider altijd voor je klaar zal staan. Studeren in het Sjamanisme houdt ook in dat jij door je eigen processen heen moet. Je gaat immers werken met energieën die ook dingen bij jou teweeg kunnen brengen.

Iedere Shaman die jou begeleid, heeft ooit zelf eens door het proces heen moeten gaan. Het eerste jaar bestaat uit 6 blokken. In deze blokken komen bovengenoemde onderwerpen die je hebt gehad in je eerst kennismakingsperiode veel intensiever aan bod.

In deze 6 blokken zal je leren hoe het Sjamanisme nu eigenlijk is ontstaan en hoe dit zal ontstaan door jou heen. Ook leer je een stuk uit de Amerikaanse geschiedenis. Je leert hoe de Native Americans door hun onderdrukking toch staande hebben weten te houden en de erfenis van de leer van het Sjamanisme opnieuw groeit ondanks alles.

Het tweede jaar is anders

Je krijgt dan geen echt cursusmateriaal meer mee. Je krijgt les vanuit de praktijk. Er komen hier verschillende casussen naar voren die wij in het tweede jaar met jouw nu verworven kennis zullen toepassen. Je krijgt nu ook de verfijning van het Sjamanisme mee. Ook hier zal je ontdekken welke specialisatie er voor jou is in het Sjamanisme.

Het tweede jaar zal altijd gegeven worden door de Elder van de School of Hayka of door een derde ingewijde persoon die de School of Hayka zelf helemaal heeft gevolgd en eerste jaar les ervaring heeft. Het tweede jaar vraagt vooral veel van jezelf. Je krijgt specifieke helingstechnieken mee in dit jaar en je leert vooral te werken in dimensies, maar ook zal je leren nauwer contact te hebben met je Spirithelpers.

Het tweede jaar wordt over het algemeen gezien als het moeilijkste jaar.

Het derde jaar is jouw specialisatie jaar

Je kiest dan duidelijk voor jouw eigen interesse en richting van het Sjamanisme. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

* Medicijnwiel

* Uitdrijvingen van entiteiten

* Trancereizen

* Healingen in de verschillende werelden en dimensies.

Na ieder leerjaar die uit 13 manen ofwel een jaar bestaat, volgt er in principe iedere keer een inwijding. Deze wordt dan ook officieel geregistreerd en je krijgt dan ook werkelijk een certificaat voor. Ieder jaar wordt er ook gekeken of je nu een Shamanic Healer bent of een Shaman.

Het verschil zit hem in de handelingen en de lessen die je in de toekomst kunt krijgen. Maar hier zullen we het tijdens de lessen over hebben. Een inwijding krijgen moet je ook echt verdienen. En we willen zien in deze periode, of je echt het hart hebt van een Shaman!

Begeleiding

Zoals al eerder aangegeven, kun je vragen om extra begeleiding als leerling. Er zijn hier geringe kosten aan verbonden. Een consult kost dan voor een leerling 40 euro per consult, ongeacht de tijd die de Shaman aan jou besteed. Wanneer je meer dan drie keer per week belt en het gesprek is langer dan een half uur, dan wordt hiervoor 5 euro aan gesprekskosten aan je doorberekent.

Naast dat je de School of Hayka volgt is het niet handig om een andere spirituele cursus te volgen in het eerste jaar. Dit heeft te maken doordat er energieën door elkaar heen kunnen lopen. Het zou niet eerlijk zijn voor jouw Shaman waar jij les bij volgt om de problemen op te lossen die daaruit ontstaan van een ander.

Mocht je dit toch besluiten te doen, dan kan de Shaman waar jij les hebt, besluiten om te stoppen met de lessen die jij volgt bij hem of haar.

Er is dan geen reductie mogelijk van het lesgeld.

Betalingen

Je kunt er voor kiezen om het cursusgeld per les te betalen, maar je kunt er ook voor kiezen om het bedrag ineens te voldoen. Het is niet mogelijk, wanneer je halverwege het jaar wenst te stoppen om reductie te krijgen op je nog verschuldigde lesgeld. Dit geldt ook wanneer je per les betaald. Je dient dan het lesgeld voor de rest van je studiejaar te voldoen.

Na dit jaar gelden deze regels niet meer, dan kun je stoppen wanneer je wenst, maar dan kun je ook niet meer vooruit betalen voor een jaar. Dit omdat er vaak is gebleken dat een cursist, meer lessen dan één keer per maand wenst te volgen. De lessen worden dan met losse afspraken ingeboekt.

De reden dat wij gekozen hebben om het eerste jaar op deze manier te voldoen, heeft te maken, dat je door je processen heen moet. Wij verplichten onszelf om voor jou een soort stok achter de deur te hebben om deze lessen gewoon af te maken, ongeacht wat. Mocht er een echte geldige reden zijn, dan wordt dit besproken door de commissie, waar jij je reden van stoppen kunt indienen.

Na de eerste vier lessen kun je stoppen, zonder dat hier verdere kosten aan zijn verbonden. Maar ook hier geldt. De eerste vier lessen dienen betaald te worden. Dit mag je in vier termijnen voldoen of het gehele bedrag éénmalig. Na deze vier lessen sluit je kennismakingsperiode af. Hierna teken je dus voor een studiejaar.

Overleggingen

Regelmatig zullen de Shamanen onderling overleggen over jouw voortgang. Er wordt dan ook een dossier aangemaakt. In dat dossier worden alle vorderingen, maar ook je persoonlijke processen bewaard. Deze map zal gedurende de gehele studieperiode ook voor jou inzichtelijk zijn, maar ook zal een mede leraar Shaman deze map kunnen inzien. Je kunt hier bezwaar op aantekenen wanneer je dit niet wenst, dan zal de map alleen inzichtelijk zijn voor jou en je lesgevende leraar.

In het eerste jaar komt onder andere aan bod:

* Wie ben ik en wie zijn je gidsen

* Werken op gevoel

* Rituelen en het belang hiervan

* Krachtvoorwerpen maken

* De eerste drie rituelen

* Krachtliederen

* Reis maken op spiritueel niveau

* Trancereis naar je voorouders

* Trancereis naar je karma

* Trancereis naar je ziel en deze ophalen en opnieuw inbrengen

* De kracht van klanken en krachtliederen

* Contact houden en maken met je krachtdieren

* Iemand helpen een krachtdier te vinden

* Het belang van aarden, gronden en afsluiten

* Wat is een tussen wereld, een beneden wereld en wat doe je ermee

* Het plan van boven en uitwerken

* De spirituele weg

* Werken in dimensies

* Een dimensie bereiken

* Geesten goed of kwaad

* Bescherming tegen negatieve geesten

* De weg wijzen van overledenen

* Werken met de hiërarchie van boven

* Krachtvoorwerpen vinden

* Balans in jezelf vinden

* Energie voelen

* Werken met energie

* Invullen van voorwerpen

* Invullen van ruimte

* Ruimte schoonmaken

* Het belang van reinigen

* De werking van stenen

* Werken met symbolen

* Werken met de vier windrichtingen

* Toepassing symbolen die Sjamanen toepassen en gebruiken

* Toepassing rituelen ( Er zijn er uiteindelijk 123 die jullie moeten kennen)

* Zweethut

* Pijpceremonie

* Werken met verschillende ceremonies

Workshop basiskennis van het Medicijnwiel

1. Het krachtwiel

2. Het Medicijnwiel

3. De weg van het krachtwiel, rechtsom en linksom

4. De weg van het Medicijnwiel

1. Genezen door middel van het krachtwiel

2. Genezen door middel van het Medicijnwiel

3. Adem van het krachtwiel

4. Adem van het Medicijnwiel

* Ziektes herkennen en zien

* Reis door het lichaam van de cliënt ( Met je krachtdieren en spirithelpers)

* Werken met energie van het krachtwiel en het Medicijnwiel

* Het geestelijk gestel aflezen en genezen

Na deze eerste periode ben je in staat om op een eenvoudig niveau mensen te genezen met de elementen vanuit jezelf en de natuur. Je bent in contact gekomen met jezelf en hebt een goede band opgebouwd met je krachtdieren, Ancestors en Spirits. Ook leer je de grenzen goed kennen van wat wel en niet mag en kan in het Shamanisme. Je hebt leren luisteren naar je gidsen en helpers maar ook je krachtdieren zal een deel van je leven worden.

* Trancereizen maken en leren geven.

* Medicijnwielen bestuderen.

* Krachtdieren, welke rol kunnen deze spelen in je leven.

* Het maken van krachtvoorwerpen.

* Werken met de natuur en leren om te gaan met kruiden uit de natuur en deze ook op een juiste manier leren toe te passen.

* Rituelen en de betekenis van de rituelen.

* Omgaan met zorgvragers.

* Omgang met jezelf.

* Werken met energieën.

* Leren spreken met je voorvaderen en gidsen.

* Het verdrijven van slechte geesten die een patiënt ziek maken.

* Huizen reinigen.

* Jezelf reinigen.

* Leven in harmonie met de natuur.

* Communiceren met dieren.

* Dromen en visioenen uitleggen.

Hierboven is een kleine greep uit deze cursus. De studie Sjamanisme wordt alleen gegeven wanneer iemand een intakegesprek heeft gehad met de school of Hayka. Er wordt dan gekeken of dit u weg is en of het bij u past.

Bij gebleken geschiktheid, kunt u de studie in drie fase onderverdelen.

* Basis.

* Licht gevorderd.

* Gevorderd.

Het is ook mogelijk om per les te betalen. We komen maandelijks bijeen en u krijgt dan veel huiswerk mee die u serieus dient te maken. Tijdens de lessen komen ook bekwaamheidsproeven voor. Houd er ook rekening mee dat wij ons regelmatig in de natuur bevinden. Lessen worden gegeven in groepen van drie of vier personen. Ook privéles is mogelijk.

Nieuwe opleidingen voor deze studie starten in de maanden maart en september. Deze cursussen worden overdag, ’s avonds en in het weekend gegeven. Een cursusbijeenkomst duurt een dagdeel. Het afstemmen van de maandelijkse bijeenkomst gebeurd onderling met de cursisten.

Privélessen gaat volgens onderling overleg en kan op ieder moment worden gestart. Voor verdere gegevens verwijs ik u naar de bijlage.

Zelfreflectie en leven met de kracht van de Spirits.

In deze zelfreflectie workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Wie ben ik en wat is mijn rol in het leven.

* Hoe voorkom ik onrust.

* Durf te zijn wie je bent.

* Hoe kijken gidsen of de Spirits naar mij.

* Wat is een karma en hoe kom je er nu vanaf.

* De rol van vorige levens in mijn huidige leven.

* Hoe maak ik mijzelf sterk.

Zeg maar dag tegen je instinct en hallo tegen je gids.

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan snel op via info@hayka-nach.nl

Workshop: Ontdek jezelf

Deze workshop leert jezelf te ontdekken bij de kern. Wie ben jij? En waar heb jij moeite mee? Het is niet makkelijk om te leren omgaan met een conflict. Je kunt in deze workshop voor jezelf opkomen. Je grenzen leren aangeven. Dit doen wij op een Shamanistische manier.

In een onderlinge oefenspel leer jij, om voor jezelf op te komen en te laten zien wie je werkelijk bent. Maar ook om je te laten zien wie jij bent en wat je wel fijn in het leven of niet. Deze workshop bestaat uit drie lessen.

Workshop Dromenvangers maken

Dromenvangers kunt u vinden in alle soorten en maten, waarschijnlijk kent u de betekenis hier ook van. U kunt het gebruiken voor een leuke decoratie voor het raam, in de gang. Maar in werkelijkheid behoort hij thuis in de slaapkamer. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van een buigzame tak. Denk aan wilgenhout. Het is in ieder geval de bedoeling dat hij gemaakt wordt van natuurlijke materialen.

Meestal wanneer je een dromenvanger koopt in de winkel, dan werkt hij niet zoals het echt behoort. Een dromenvanger behoort veren te hebben en een gespannen net met in het midden een oog. Het net symboliseert dat de droom wordt gevangen in het net. Het oog van het net, wordt meestal versierd met een kraal in het midden. Dit moet het oog voorstellen. Het oog ziet de droom en vangt het op in zijn net. Vervolgens wordt de droom afgestroomd in de veren die je onderaan plaats. De boze dromen worden weer zacht door de veren.

Wanneer u een workshop volgt om een dromenvanger te leren maken dan moet u rekenen op twee lessen. Natuurlijk leert u ook om hem echt te laten werken waarvoor hij is bedoeld. Het materiaal stel ik beschikbaar en behoort bij de cursus.

De kosten voor een workshop dromenvangers kunt u terug vinden op de prijslijst.

Natuurlijk kan u ook thuis een workshop organiseren voor het maken van dromenvangers in een groep. Misschien een leuk idee. Hiervoor zijn er natuurlijk mogelijkheden. De kosten blijven gewoon hetzelfde, alleen reiskosten komen hier nog bij. De groep moet dan wel bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 personen.

Workshop Dromen uitleggen

Iedereen droomt, of hij zich daar nu wel of niet bewust van is of niet. Misschien vraagt u zich af, wat kan mijn droom nu betekenen? In deze workshop gaan wij er uitgebreid op in om dromen te leren begrijpen en uit te leggen. Een droom kan bestaan uit allerlei symbolen of gewoon een gebeurtenis die herhaaldelijk terug keert in uw droom. Wist u bijvoorbeeld dat wanneer een droom eenmaal is uitgelegd dat hij niet meer terug keert?

Ook kunt u deze cursus met een groep mensen thuis volgen. De groep moet dan wel bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 personen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met Hayka zodat we de data kunnen afstemmen. Een workshop duurt een dagdeel.

Intuïtieve cursus

Heeft u altijd zelf wel gedacht dat u iets voelde of zag en er iets meer is tussen hemel een aarde? Dan kunt u een cursus van een jaar volgen waarin ik u leer zich intuïtief te ontwikkelen. Ook leert u zich hier spiritueel ontwikkelen. U leert uzelf beter kennen en kunt u een ander heel goed aanvoelen.

Een kleine greep van wat er allemaal aan bod komt:

* Wie ben ik?

* Wat is energie?

* Hoe leer ik werken met energie?

* Tekening lezen.

* Kaarten lezen.

* Pendelen.

* Chakra’s wat zijn dat en hoe werkt dat?

* Communiceren met je gids.

* Helen met stenen.

Dit is een kleine greep wat u leert in deze cursus. We komen iedere maand bij elkaar. Voor de kosten verwijs ik u naar de prijslijst. De cursus duurt een jaar. Een cursusbijeenkomst duurt een dagdeel. Na deze cursus gevolgd te hebben, kunt u overwegen om een cursus healing te volgen.

Opleiding tot Healer

Healing is een echte studie en er wordt veel van u verwacht. U wordt zo opgeleid dat wanneer er mensen bij u over de vloer krijgt en een eigen praktijk wenst te starten dat u een gedegen voorkennis heeft wanneer het gaat om medische terminologieën maar ook met het werken van energieën krijgt u een behoorlijke praktijkkennis mee.

In deze studie leert u met energieën werken, te communiceren met gidsen, voorouders etc. Ook komt kruidenleer en sociologie aan bod. Tenslotte moet u denken aan Psychologie, Pathologie, Anatomie en Fysiologie.

Een goede Healer heeft een redelijke medische achtergrond die hij of zij kan combineren met het spirituele aspect. Het is belangrijk dat u een goed gesprek kunt voeren met uw patiënten en medische rapporten zou kunnen nalezen. Het is een intensieve opleiding.

Ook kunt u rekening houden met uw eigen persoonlijke opbouw. U leert heel veel over uzelf maar ook leert u om andere mensen geestelijk en lichamelijk in evenwicht te brengen. Iedereen kan Healer worden. De één heeft er echter wat meer tijd voor nodig dan een ander.

Een Healer kijkt naar alle aspecten van het mens-zijn. Hij of zij zorgt voor voortdurende balans in je lichaam. Natuurlijk leert een Healer ook met energie te werken en door te geven. De cursus is zwaar omdat er veel lees en leerwerk bijkomt naast dat u leert om te gaan met energie en deze te gebruiken voor jouw zorgvrager.

De cursus duurt twee jaar en de bijeenkomsten zijn twee keer per maand. Het eerste gedeelte van de maand behandelt de theorie en het tweede gedeelte van de bijeenkomst van de maand is praktijk. De lessen worden gegeven in groepen van drie tot vier personen.

Familieopstelling volgens het Shamanisme

Hoe komt het toch dat in de ene familie meer vervelende dingen voorkomen dan in een ander? Het kan heel goed zijn dat er een herhaaldelijk negatieve patroon is ontstaan. Door te leren in de vorm van een familieopstelling en verschillende technieken, kunt u herhaaldelijke patronen in de familie doorbreken. Door een workshop van een dag te volgen kunt u al heel snel begrijpen hoe men zich moet opstellen in de familie of gezin. Het voordeel is dat je leert onderlinge conflicten op te lossen op een simpele maar intensieve manier. De hele familie komt dicht bij elkaar qua gevoelens en ieder met zijn eigen stuk beschadigde verleden. In de vorm van een medicijnwiel-legging leer je dit alles te begrijpen en bespreekbaar te maken. Healing begint bij erkenning van je eigen situatie waarin men zich op dat moment in bevindt.

Voor een workshop dient er een afspraak gemaakt te worden en je familie bereidt zien te vinden om mee te doen. Het is handig dat iedereen ervoor open staat. Het kan zijn u gezin maar ook u familie over het algemeen.

U kunt zich opgeven bij Hayka voor een familieopstelling.

Spirituele groei bij u thuis onder vrienden

Misschien hebt u wel helemaal geen zin in een workshop, u kunt dan een spirituele avond houden bij u thuis. We bespreken dan onderling het onderwerp waar u meer over wenst te weten. In ieder geval komt een channel, ronde aan bod. Een channel ronde houdt in dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om kennis te maken met zijn eigen gids. Of kunt u vragen stellen over een geliefde die is overleden. Op deze avond kunt u ook leren wat het nut is van een krachtdier. Een avond wordt georganiseerd door de gastheer/vrouw zelf. Hij of zij zorgt dat er genoeg deelnemers zijn. Heeft u meer dan vijf deelnemers (inclusief uzelf) dan kom ik bij u langs. De groepen mogen niet groter zijn dan 8 deelnemers. Dit omdat ik anders niet de persoonlijke aandacht kan geven. Iedereen komt aan bod op zo’n avond en iedereen krijgt een boodschap mee van zijn of haar gids. Ook kunt u op zo een avond bij mij terecht met persoonlijke vragen. Mochten de antwoorden te persoonlijk worden in de groep waarin u zich bevindt, dan maak ik een aparte afspraak met u. Soms kunnen de boodschappen die ik door krijg te ingrijpend zijn om in een groep te delen. Dit geef ik dan ook aan. De kosten voor zo een avond kunt u terug vinden op de prijslijst.

Deze avond is gebaseerd in het kader van Shamanisme en u leert ook zijdelings meer te over wat een Shaman doet. Mocht zo een avond u heel goed bevallen dan kunt u regelmatig gebruik maken van mijn diensten. Deze avonden geef ik door heel Nederland.

Workshop Basiskennis van het Medicijnwiel (4 lessen)

Van oudsher werkt een Shaman met de kracht van het medicijnwiel. In deze workshop leert u zichzelf te ontdekken in de reis van u leven en ook leert men zichzelf beter te leren kennen. U leert inzicht te krijgen over uw levensweg. Waarom iemand ziek wordt en hoe men het kan voorkomen door balans in jezelf terug te vinden. Ook leert men de geschiedenis van het medicijnwiel en hoe u een medicijnwiel kan lopen. Een medicijnwiel verstrekt kennis en inzicht over het zijn.

De cursus is als volgt opgebouwd:

* Les 1 De gedachten achter het medicijnwiel (eerste medicijnwiel ceremonie).

* Les 2 Een medicijnwiel maken (tweede medicijnwiel ceremonie).

* Les 3 Zelfreflectie (derde medicijnwiel ceremonie).

* Les 4 Het medicijnwiel gebruiken voor genezing (vierde medicijnwiel ceremonie).

Een medicijnwiel workshop bevat 4 lessen en wordt bij voldoende aanmeldingen één keer per maand gegeven. Een workshop wordt in groepjes van vier gegeven. De kosten voor deze cursus kunt u terug vinden op de prijslijst. Iedere les duurt een dagdeel. Is er voldoende belangstelling om dieper op de leer van het medicijnwiel in te gaan dan kunt u zich ook voor een tweede workshop opgeven.

Wenst u een workshop te volgen dan heb ik vier deelnemers nodig. Voor deze workshop kunt u zich opgeven bij Hayka.

Workshop Basiskennis van het medicijnwiel Gevorderd (4 Lessen)

In deze lessen leert u te werken met het medicijnwiel om speciale ziektes te benaderen die wij kunnen genezen met het medicijnwiel. Verder leert u te werken in demissies en het medicijnwiel niet alleen te leren zien in het twee dimensionale. In deze lessen komt er veel praktijk en theorie aan de orde en krijgt u een stappenplan mee om deze medicijnwiel te kunnen lopen.

Workshop Basiskennis van het Medicijnwiel (van een dag)

Wanneer u geïnteresseerd bent in het Medicijnwiel, maar een vierdaagse workshop teveel vindt, dan is het ook mogelijk om deze workshop in één dag te doen. In deze workshop komen dan voornamelijk de basisbegrippen aan bod, het is een mooie manier om kennis te maken met de basisbegrippen, zonder al te diep op de materie in te gaan.

Trancereizen (Basis)

Wenst u transreizen te leren maken, dan kunt u dit doen via deze workshop. Een Trancereis, kunt u alleen leren maken wanneer u dit eerst zelf heeft ervaren. De reden hiervoor is dat je de ervaring dan kunt doorgeven. Wat ook belangrijk is dat u een trommel gaat aanschaffen. We maken uitsluitend gebruik van een Shamanentrommel. Daarnaast is het ook handig om een ratel te hebben.

Op deze cursus leert u:

* Krachtdieren opzoeken

* De reis in de vier kamers

* Ancestors bezoeken

* Soul retrieving

* Reizen naar de Tussen wereld

* Reizen naar de Beneden wereld

* Reizen naar de Boven wereld.

Hierbij leert u het zelf te ervaren en iemand het te laten ervaren. De totale kosten voor deze driedaagse workshop wordt per dagdeel gegeven en iedere week komen we samen. Er zullen slechts twee deelnemers kunnen meedoen aan deze cursus. Dit is ook een goede aanvulling wanneer u al bezig bent met het Shamanisme. De kosten voor deze cursus kunt u terug vinden op de prijslijst.

Kruidenleer

Er is geen kruid waar iets niet tegen opgewassen is.

De zorg wordt steeds duurder, men moet steeds meer betalen om zorg te verkrijgen. Maar wist u dat er om u heen zoveel medicijnen zijn die u zou kunnen genezen. Vaak zien wij kostbare planten wat door veel mensen gezien wordt als onkruid. Er zijn zoveel planten om u heen die medicinaal zijn zonder dat u het beseft en misschien weg schoffelt of weggooit.

Hayka geeft een cursus op het gebied wat u kunt vinden in de natuur om uzelf of iemand in uw omgeving te genezen. U leert op een eenvoudige wijze medicinale planten herkennen en bereiden voor toepassing. Het mooie van kruiden uit de natuur is, dat ze praktisch geen bijwerking hebben ten opzichte van de synthetische medicijnen. U leert vanaf een plantje uit de omgeving of vanuit de natuur, zelf een samenstellingen maken. Ook leert u welke kruiden u kunt gebruiken vanuit een reformwinkel en hoe u deze kunt gebruiken voor eigen toepassing. De kosten voor deze cursus kunt u terug vinden op de prijslijst. Voor het lesmateriaal wordt gezorgd.

Hayka heeft eventueel ook een leentrommel beschikbaar voor u, waarvoor u dan 5 euro per maand extra voor betaald. Na een jaar kunt u de trommel als dat van u zelf beschouwen. Deze trommel is uitsluitend geschikt voor beginners. Natuurlijk mag u ook uw eigen trommel gebruiken.

Note:

Het cursusmateriaal is niet inbegrepen bij de studie en u betaald per blok 5 euro aan drukkosten. De studie bestaat uit 6 blokken voor Shamanisme en 4 blokken voor helingsstudie.

Hayka is ingeschreven bij de Kvk. onder nr: Haykanach 62554344